IKT Driftsfaget

Aktuelle arbeidsplassar som er knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-system, finst i alle typar verksemder, både offentlege og private.

Sentrale arbeidsområder er:

  • Drift og vedlikehald av IKT-systemet til bedriften.
  • Informasjonssikkerhet.
  • Etikk og personvern.
  • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare.
  • Rådgiving, veiledning og opplæring i bruk av IKT-system.
  • Service og brukarstøtte.

VG1 Service og Samferdsel eller tilsvarende VG1
VG2 IKT servicefag

56 Engelsk
56 Kroppsøving
56 Norsk
84 Samfunnsfag

Felles programfag
168 Brukar- og driftsstøtte
169 Drift og vedlikehald
140 Verksemdsstøtte

Prosjekt til fordjuping
253 Prosjekt til fordjuping