Velkommen til OK Teknisk

Opplæringskontoret Tekniske fag, Sunnmøre, er et samarbeids- og serviceorgan som flere bedrifter startet for å ivareta bedriftenes behov for rekruttering av fagarbeidere, lærlingordningen og voksenopplæring..

Opplæringskontoret Tekniske fag, Sunnmøre, koordinerer og tilrettelegger informasjonsarbeid rettet mot elever, ungdom, foreldre, lærere og andre angående fagopplæring, utdanning og yrke.

Opplæringskontoret samarbeider med medlemsbedriftene med oppgaver som:

  • Kvalitetsikring av opplæring i bedrift.
  • Rekruttering av lærlinger til medlemsbedriftene.

Lærekontrakt blir inngått mellom lærlingen og opplæringskontoret.
Opplæringskontoret fungerer som en godkjent lærebedrift med ansvar for lærlingene på vegne av medlemsbedriftene.

Med lærekontrakt i et opplæringskontor, er lærlingen godt sikra på veien frem til fag/svennebrev.

Har du interesse for tekniske og mekaniske fag, ta kontakt med oss.

Jenter og gutter vi trenger dere!!