VIK Ørsta AS

6151 Ørsta
Telefon: 70 04 71 00
Telefaks: 70 04 71 01
E-post: firmapost@vikorsta.no
Kontaktperson: Johan Hjellen / Nina Fuglbakk

Nettside: Vik Ørsta AS

Lærefag

Verktøymaker, Metallvareproduksjon, Industrimekaniker, Logistikk/Materialadministrasjonsfaget, Sveisefaget