Utdanning

Den vanligeste strukturen i fagopplæring er to år på videregående skole og videre to år opplæring i bedrift dvs. to år som lærling med lønn.

Opplæring i bedrift har egne læreplaner for fagene som må følges. Opplæringskontoret har ansvar for oppfølging underveis i læretiden, hjelp til planlegging av opplæringen og oppmelding til fagprøve..

Med fagbrev kan du videreutdanne deg til tekniker, ingeniør og sivilingeniør.

Y-veien – du bruker fagbrevet som inngangsbillett til Ingeniørstudier.
Teknisk fagskole – Fagbrevet er billetten inn til teknisk fagskole.

VG1 TIP – Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon – TIP er ofte det første året på vg. skole i våre fag:

Inntakskrav
Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Fellesfag
84 Engelsk
56 Kroppsøving
84 Matematikk 1P-Y (praktisk) /
84 Matematikk 1T-Y (teoretisk)
56 Naturfag
56 Norsk

Felles programfag
140 Dokumentasjon og kvalitet
197 Produksjon
140 Tekniske tjenester

Prosjekt til fordypning
168 Prosjekt til fordypning i samarbeid med lokale bedrifter

VG2 Industriteknolgi

Inntakskrav
VG1 teknikk og industriell produksjon, kryssløp fra VG1 elektrofag eller tilsvarende.

Fellesfag
56 Engelsk
56 Kroppsøving
56 Norsk
84 Samfunnsfag

Felles programfag
140 Dokumentasjon og kvalitet
197 Produksjon
140 Reparasjon og vedlikehold

Prosjekt til fordypning
253 Prosjekt til fordypning i samarbeid med lokale bedrifter

VG2 Kjemiprosess

Inntakskrav
VG1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende.

Fellesfag
56 Engelsk
56 Kroppsøving
56 Norsk
84 Samfunnsfag

Felles programfag
140 Dokumentasjon og kvalitet
168 Kjemisk teknologi
169 Produksjon og vedlikehold

Prosjekt til fordypning
253 Prosjekt til fordypning i samarbeid med lokale bedrifter