Automatisering Automatisering Figur for Banner - Opplæringskontoret Tekniske Fag Sunnmøre

Automatisering

Automatikeren installerer utstyr, bygger opp, feilsøker på, reparerer og vedlikeholder automatiserte industrielle produksjonsanlegg.

Automatikeren utfører arbeid hvor måling av tilstandsvariabler omdannes til signaler som sendes, mottas, analyseres og vurderes, for deretter å danne grunnlag for beslutninger og elektromekaniske inngrep.

Automatikeren skal kunne planlegge sitt arbeid ut fra tegninger, skisser og arbeidsbeskrivelser og kunne kontrollere at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende kvalitets- og sikkerhetsbestemmelser.

Videre skal automatikeren kunne montere og vedlikeholde aktuelle pådragsorganer og kunne bygge opp og feilsøke på elektromekaniske styringer i lavspenningsanlegg.

I stor grad er en automatiker med på å utforme tekniske løsninger i forbindelse med automatisering av produksjonsprosesser, derfor er oppfinnsomheten en viktig egenskap for en automatiker.

Automatikeren skal kunne:

  • Utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg.
  • Kalibrere måleutstyr og signalomformerer, og sette opp nødvendige kalibreringsbevis.
  • Reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, herunder maskinell bearbeiding og sammenføying.
  • Montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer.
  • Gjøre nødvendige endringer på styre- og forriglingssystem og dokumentere dette.
  • Sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg.
  • Optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedring i prosesstyringen.

Utdanningsvei:

VG1 Elektrofag / VG1 Teknikk -og industriell produksjon (TIP)
VG2 Automatisering
VG3 Automatiseringsfaget

Læretid: 1 1/2 år verdiskaping i bedrift – Automatiseringsfaget

Utdanningsdirektoratet

Her er en oversikt over våre medlemsbedrifter som tilbyr Automatiseringsfaget:

BEDRIFTSNAVNTELEFONE-POSTADRESSEGATEADRESSEPOSTNUMMERLÆREFAG
A/S SPILKA INDUSTRI70176500gl@spilka.comÅLESUNDLangrabben 716013Automatiseringsfaget, Verktøymakerfaget
C - FLOW FISH HANDLING AS70195900rune.martinez@cflow.noLANGEVÅGHolsneset 256030Automatiseringsfaget
EPAX NORWAY AS70135960egi@pelagia.noÅLESUNDAarsæthervegen 176006Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Kjemiprosessfaget
FELLESKJØPET AGRI SA AVD. VESTNES91367321tone.bjerkevoll@felleskjopet.noVESTNESSkorgeneset 316390Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Kjemiprosessfaget, Produksjonsteknikkfaget
FERD BÅT AS70160910fritid@ferdbat.noÅLESUNDSkarbøvikgt 516006Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget
GJ MACHINE AS95205868gunnar@machine.noSKODJEFurlia Industriområde Stette Industriområde6260Automatiseringsfaget
KURRANT UTVIKLING92609775torbjorn@currence.noEIDSNESSjukenesstranda 1006037Automatiseringsfaget
MMC FIRST PROCESS AS, DIGERNES.770083900arne.aasen@mmcfp.noSKODJEDigernes Næringsområde 216260Automatiseringsfaget, Kulde- og varmepumpemontørfag
NORDVEST MILJØ AS70174880thomas@nvm.noÅLESUNDTverrveien 32 B6020Automatiseringsfaget
OPTIMAR AS70108000job@optimar.noVALDERØYAValderøyvegen 11296050Automatiseringsfaget, CNC-maskineringsteknikk, IKT-servicefaget, IndustrimekanikerfagetProduksjonsteknikkfaget, Sveisefaget
POLY HAR AS70048300per.harald@vartdalplast.noVARTDAL6170Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget
SPERRE INDUSTRI AS70161100johnny.kaald@sperre.comELLINGSØYSperre6057Automatiseringsfaget, CNC-maskineringsteknikk, Industrimekanikerfaget, Logistikkfaget, IKT-servicefaget
TINE SA AVD ÅLESUNDmorten.odegard@tine.noÅLESUNDKlaus Nilsens gate 146003Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Kjemiprosessfaget
VIDDAL AUTOMATION AS95886187steffen@viddal.netÅLESUNDFjelltunvegen 376007Automatiseringsfaget