Litt om veien videre etter fagbrevet

Etter at du har tatt fagbrev i industrifagene, kan du bruke fagbrevet som inntak til høyere utdanning, teknisk fagskole og høyskole. Bedriftene søker personell som har interresse for faget sitt, og er nysgjerrig på utvikling. Fagarbeideren er viktig, det kommer vi ikke utenom. Har du interesse for høyere utdanning, har du store muligheter for å videreutdanne deg med et fagbrev i industrifagene.

TEKNISK FAGSKOLE

Behovet for ansatte med utdanning fra teknisk fagskole er stort.

Fagskolen er en videreutdanning som bygger på fag-/svennebrev og relevant arbeidserfaring. Fagskolen tilbyr en praktisk rettet utdanning inndelt i halvårsenheter, og kan noen steder tas som deltidsstudium. To års teknisk fagskole gir fagtekniker- og mellomlederkompetanse. Fagskolen kan for fagarbeidere også være en god inngangsport til ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Fagskolens praktisk rettede utdanning gir kompetanse som kan brukes direkte i jobbsammenheng, og fagskolen bør være et naturlig valg for etter- og videreutdanning av bedriftenes fagarbeidere. Mer informasjon om tekniske fagskoler finnes på skolenettet.no/fagskolen.

HØYSKOLE/UNIVERSITET

Med et fagbrev i industrifag i bunn, kan du starte direkte på ingeniør studier ved høyskolen/universitetet via Y – VEIEN. Behovet for ingeniører i industrien er stort.

Bachelor i ingeniørfag, Maskiningeniør

Vær med på å skape fremtidens produkter! I hverdagen bruker vi tusenvis av løsninger utviklet av ingeniører innen produkt- og systemdesign. Vi legger stor vekt på at du skal tenke annerledes, utvikle dine egne ideer og realisere dem gjennom praktisk arbeide – i hovedvekt rettet mot offshorenæringen.

Bachelor i ingeniørfag, Maskiningeniør Y-veien

Kan du huske at du som liten grublet ut løsninger på tekniske problem? Undringen og behovet for å skape noe nytt er fremdeles ingeniørens drivkraft. Y-veien er et tilbud som retter seg mot søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev.

Bachelor i ingeniørfag, Bygg Y-veien

Kan du tenke deg å være med å forme omgivelsene rundt deg? Y-veien er et tilbud som retter seg mot søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev.

Bachelor i ingeniørfag, Data

Her er en godbit for deg som er mer enn gjennomsnittlig datainteressert. Som dataingeniør skal du utforme og vedlikeholde morgendagens arbeidsmetoder innen alle profesjoner, og lære å utvikle alt fra dataspill til nettbank. Du må forresten regne med å bli ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Bachelor i ingeniørfag, Data Y-veien

Dataingeniøren skal utforme og vedlikeholde morgendagens arbeidsmetoder innen alle profesjoner. Y-veien er et tilbud som retter seg mot søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev.

Bachelor i ingeniørfag, Skipsdesign 

Som skipsdesigner kan du være med på å utvikle komplette sjøbaserte løsninger; fra enkle fritidsbåter via kommersielle handelsfartøyer til komplekse offshoreskip og flytende plattformer.

Bachelor i ingeniørfag, Fornybar energi

Gjennom studiet ingeniør i fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med fremtidens energisystemer innen kraftbransjen, bygningsbransjen og industri.