Verktøymaker

Verktøymakere arbeider i dag innenfor en rekke virksomheter.

Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform.

Verktøymakerfaget er et fag som utøves både i spesialiserte verksteder og i vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter.

På grunn av den allsidige mekaniske opplæringen som verktøymakerfaget gir, kan kompetansen brukes innenfor flere områder i mekanisk industri.

Verktøymakerfaget omfatter framstilling, sammenpassing og vedlikehold av produksjonsverktøy og utstyr som f. eks. formverktøy for plast og metaller, trekkverktøy, formeverktøy, pregeverktøy, jigger og fiksturer.

Verktøymakere utfører arbeidsoperasjoner både med maskinelt og manuelt håndverktøy, og bearbeiding foretas med vanlige konvensjonelle maskiner og moderne maskinelt utstyr.

Det kreves at verktøymakeren kan utføre arbeidet med stor nøyaktighet og effektivitet.

Formål:

Verktøymakerfaget fyller en viktig nisje i industrien. Verktøymakeren arbeider innenfor virksomheter som teknisk/mekanisk industri og kjemisk industri.

  • Faget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen utvikling og produksjon av spesialverktøy.
  • Videre skal faget fremme kvalitet, sikkerhet og nøyaktighet i produksjonen.
  • Opplæringen skal fremme ferdigheter i framstilling, justering og reparasjon av verktøy for produksjonslinjer, maskiner og utstyr.
  • Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens evne til å se sammenheng fra idé til ferdig produkt og fremme evne til kreativitet, helhetstenkning og systemforståelse.
  • Opplæringen skal også legge grunnlag for forståelse av komplekse tegninger og beskrivelser.
  • Opplæringen skal legge til rette for trening i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og kvalitetsarbeid.
  • Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid i et faglig fellesskap.
  • Opplæringen skal også legge til rette for at lærlingen kan delta i bedriftens utviklingsprosesser.

Utdanningsvei:

VG1 Teknikk – og Industriell Produksjon

VG2 Industriteknologi

Læretid: 2 år i bedrift – Verktøymakerfaget.

Her er en oversikt over våre medlemsbedrifter som tilbyr Verktøymakerfaget:

BEDRIFTSNAVNTELEFONE-POSTADRESSEGATEADRESSEPOSTNUMMERLÆREFAG
AS SPILKA INDUSTRI92028267lidvar@spilka.comÅLESUNDLangrabben 716013Automatiseringsfaget, Verktøymakerfaget
GRØVIK VERK AS93874057erlend.liadal@grovik.noØRSTALiadalsvegen 7656152Industrimekanikerfaget, Verktøymakerfaget
VIK ØRSTA AS90992160ams@vikorsta.noØRSTAPostboks 1936151CNC-maskineringsteknikk, Industriell overflatebehandling - YSK 4 år, Industrimekanikerfaget, Logistikkfaget, Sveisefaget, Verktøymakerfaget