Flysystemmekanikerfaget

Grunnleggende kompetanse:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i flysystemmekanikerfaget innebærer å formulere seg presist og forståelig, med håndskrift og ved bruk av digitale verktøy, i arbeid med dokumentasjon og i samarbeid med andre.

Å kunne lese i flysystemmekanikerfaget innebærer å forstå og å anvende ulike norsk- og engelskspråklige fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver tid utføres i tråd med gjeldende regelverk. Dette inkluderer håndbøker, utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, lover, forskrifter, arbeidsbeskrivelser, datablader og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet.

Å kunne regne i flysystemmekanikerfaget innebærer å utføre beregninger, å ta beslutninger basert på måleresultater og å forstå flytekniske funksjoner på grunnlag av kjente matematiske formler og utrykk.

Å kunne bruke digitale verktøy i flysystemmekanikerfaget innebærer å foreta informasjonssøk og bruke kommunikasjonsprogrammer. Bruk av digitale verktøy innebærer også datautveksling, konfigurering, feilsøking og testing.

Flysystemmekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøy. Dagens samfunn er avhengig av driftssikre og velfungerende luftfartøy som sikrer god kommunikasjon over hele verden. Luftfartøyene bidrar til effektiv utbygging av infrastruktur og redningstjenester og til å opprettholde norske territorialgrenser.

Opplæringen i flysystemmekanikerfaget skal utvikle den enkeltes evne til helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse. Videre skal opplæringen fremme evnen til å se sammenheng fra idé til produkt, slik at entreprenørskap og nyskaping kan bidra til å trygge vår felles fremtid. Opplæringen skal øke bevisstheten om miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling.

Opplæringen i flysystemmekanikerfaget skal legge vekt på oppleving, innsikt og bevisste valg knyttet til vedlikehold av luftfartøy. Den skal også legge vekt på luftfartøyets komponenter, systemfunksjon, systemintegrasjon og luftdyktighet og på luftfartøyets helhet. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kollegaer og bransjepersonell ivaretas. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer innen regelverkets rammer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er flysystemmekaniker.

Se hele læreplanen på www.udir.no/kl06/FSY4-01

Her er en oversikt over våre medlemsbedrifter som tilbyr Flysystemmekanikerfaget:

BEDRIFTSNAVNTELEFONE-POSTADRESSEGATEADRESSEPOSTNUMMERLÆREFAG
NORD HELIKOPTER AS95897909havard.blindheim@nordhelikopter.noVIGRAÅlesund Lufthavn Vigra Røsvik6040Flysystemmekanikerfaget