Styret for OTEK Sunnmøre

Styret

Medlemsbedriftene velger et styre for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte. OTEK Sunnmøre styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, Utdanningsavdelinga være observatør på årsmøte og styremøte.

Styrets sammensetning 2017- 2018

Styreleder

Andre Tranvåg – NTNU

Nestleder

Nils Solevåg – Optimar AS

Styremedlemmer

Steinar Reppen – Rørtek AS
Elise K. N. Gjermundrød – Fiskerstrand Verft AS
Peder Myklebust – Maritime Partner AS

Varamedlemmer

Johnny Kaald – Sperre Industri AS
Sindre Drønnen – Vegsund Slip AS