Styret for OTEK Sunnmøre

Styret

Medlemsbedriftene velger et styre for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte. OTEK Sunnmøre-styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, Utdanningsavdelinga være observatør på årsmøte og styremøte.

Styrets sammensetning 2019- 2020

Styreleder

Raymond Kaspersen – Fiskerstrand verft AS

Nestleder

Nils Solevåg – Optimar AS

Styremedlemmer

Steinar Reppe – Rørtek AS

Brynjar Hatlegjerde – Sibelco Nordic AS

Johnny Kaald – Sperre Industri AS

Varamedlemmer

Peder Myklebust – Maritime Partner AS

Sindre Drønnen – Vegsund Slip AS