Styret for OTEK Sunnmøre

Styret

Medlemsbedriftene velger et styre for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte. OTEK Sunnmøre-styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, Utdanningsavdelinga være observatør på årsmøte og styremøte.

Styrets sammensetning 2021 – 2022

Styreleder

Brynjar Hatlegjerde – Sibelco AS

Nestleder

Nils Solevåg – Optimar AS

Styremedlemmer

Maren Bringsvor – Vegsund Slip AS

Johnny Kaald – Sperre Airpower AS

Haris Taslidza – MMC First Process AS

Varamedlemmer

Lidvar Giskødegård – AS Spilka Industri

Siril Thoresen – Lextor AS