Styret for OTEK Sunnmøre

Styret

Medlemsbedriftene velger et styre for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte. OTEK Sunnmøre-styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, Utdanningsavdelinga være observatør på årsmøte og styremøte.

Styrets sammensetning 2023 – 2024

Styreleder

Elise Gjermundsrød – Fiskerstrand Verft AS

Nestleder

Lidvar Giskeødegård – Spilka AS

Styremedlemmer

Haris Taslidza – MMC First Process AS

Richard Myklebust – Rørtek AS

Nina Tomren – Nordvest Miljø AS

Varamedlemmer

Johnny Kaald – Sperre Air Power AS

Vivian Pedersen – Optimar AS

Valgkomité

Freddy Bakkene – Vegsund Slip AS

Revisor

BDO AS