Sveisefaget Industriteknologi Figur i Bevegelse for Banner - Opplæringskontoret Tekniske Fag Sunnmøre

Sveisefaget

Faglærte sveisere skal kunne utføre sveisearbeid på konstruksjoner av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smeltesveisemetoder, og stillinger i samsvar med arbeidsbeskrivelser, produksjonsprosedyrer, tegninger og standardblad.

Arbeidet skal kunne utføres under de rådende forhold utendørs eller innendørs og i de stillinger og med de metoder og prosedyrer som er forskrevet.

Fagarbeiderne må kunne arbeide selvstendig og kunne planlegge gjennomføringen av arbeidsoppdrag på en slik måte at de ivaretar bedriftens verdier.

De må også vise evne og vilje til å samarbeide med andre.

Sveisere arbeider i dag innenfor en rekke virksomheter som teknisk, mekanisk og kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging, treforedling m.m.

Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform.

Aktuelle arbeidssteder:

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og teknisk/mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser.
  • Sentrale arbeidsområder er arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer).
  • Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding.
  • Utføring av sveiseprosesser etter angitt metode.
  • Vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr.

Personlige egenskaper

En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.

Formelle krav:

Faget vil ofte kreve utdanning og sertifisering med diplom eller sertifikat i samsvar med internasjonale standarder og krav.

Utdanningsvei:

VG1 Teknikk – og Industriell Produksjon
VG2 Industriteknologi

Læretid: 2 år i bedrift – Sveisefaget.

Her er en oversikt over våre medlemsbedrifter som tilbyr Sveisefaget:

BEDRIFTSNAVNTELEFONE-POSTADRESSEGATEADRESSEPOSTNUMMERLÆREFAG
BAKKESMIA AS90077610[email protected]ØRSTAFollestaddal 2456156Platearbeiderfaget, Sveisefaget
FISKERSTRAND VERFT AS70199300[email protected]FISKARSTRANDRisevegen 236035Industrimekanikerfaget, Industrimekanikerfaget - YSK 4år, Industrirørleggerfaget, Industrirørleggerfaget- FOB, Industrirørleggerfaget - YSK 4år, Platearbeiderfaget, Sveisefaget
Kriminalomsorgen Region Vest, Ålesund Fengsel70118340ÅLESUND6003Sveisefaget
OPTIMAR AS70108000[email protected]VALDERØYAValderøyvegen 11296050Automatikkmekanikerfaget, Automatiseringsfaget, CNC-maskineringsteknikk, IKT-servicefaget, Industrimekanikerfaget, Produksjonsteknikkfaget - LK, Produksjonsteknikkfaget, Sveisefaget
SIMEK AS92052055[email protected]STORDALSandvikgata 30A6250Sveisefaget
SKODJE SVEIS AS47013987[email protected]SKODJEFurlia Industriområde6260Industrimekanikerfaget, Sveisefaget
SPERRE SVEIS AS70209720[email protected]SØVIKBjørnøy6280Sveisefaget
VEGSUND SLIP AS70197200[email protected]EIDSNESSjukenesstranda 26037Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget, Industrirørleggerfaget- FOB, Sveisefaget
VIK ØRSTA AS70047100[email protected]ØRSTAPostboks 1936151CNC-maskineringsteknikk, Industrimekanikerfaget, Sveisefaget, Verktøymakerfaget
VOLF INDUSTRIER AS[email protected]SKODJEHåhjem Industripark6260Industrimekanikerfaget, Platearbeiderfaget, Sveisefaget