Industrirørlegger

Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som f.eks. kjemisk, teknisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform. Materialene som bearbeides er bestemt ut fra hva røranleggene skal transportere avhengig av arbeidstemperatur og arbeidstrykk.

Arbeid innen industrifagene krever stor endringsdyktighet. Fagarbeideren må derfor ha en kompetanse som er egnet til å møte samfunnets krav til omstilling.

For å kunne ivareta disse kravene må industrirørleggere ha faglig og sosial kompetanse, vise metodisk dyktighet og ha evne til helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid.

Industrirørleggerfaget omfatter i hovedsak følgende emneområder:

Tilvirkning av detaljer og sammenbygging av utstyr montasje av røropplegg med innbygging av pumper, ventiler o.l. reparasjon, vedlikehold og ombygging av eldre anlegg.

Fagarbeiderne skal kunne arbeide selvstendig og kunne planlegge gjennomføringen av arbeidsoppdrag på en slik måte at de ivaretar bedriftens verdier. De må også vise evne og vilje til å samarbeide med andre i bedriften.

Utdanningsvei:

VG1 Teknikk og Industriell produksjon / VG1 TIP
VG2 Industriteknologi

Læretid – 2 år i bedrift – Industrirørleggerfaget

Her er en oversikt over våre medlemsbedrifter som tilbyr Industrirørleggerfaget:

BEDRIFTSNAVNTELEFONE-POSTADRESSEGATEADRESSEPOSTNUMMERLÆREFAG
DIMO AS91736911stian.garnes@dimo.noHAREIDStrandgata 1576060Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget
DLH SERVICE AS91910637m@dlhservice.noÅLESUNDKalvøyvegen 26014Industrirørleggerfaget
EVOTEC AS90075846Erika.skarbo@entec.noULSTEINVIKStorehølvegen 96065Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget
FISKERSTRAND VERFT AS95081668elise.gjermundrod@fiskerstrand.noFISKARSTRANDRisevegen 236035Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget, Platearbeiderfaget, Sveisefaget
RØRLEGGERSENTRALEN AS98281983tore.knutsen@comfort.noFISKARSTRANDDalvegen 26035Industrirørleggerfaget
RØRTEK AS95278080jan.magnus@rortek.noÅLESUNDGangstøvikvegen 1246009Industrirørleggerfaget, Sveisefaget, Logistikkfaget
VEGSUND SLIP AS92496753maren@vegsund-slip.noEIDSNESSjukenesstranda 26037Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget, Motormekanikerfaget, Sveisefaget