Industrirørlegger

Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som f.eks. kjemisk, teknisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform. Materialene som bearbeides er bestemt ut fra hva røranleggene skal transportere avhengig av arbeidstemperatur og arbeidstrykk.

Arbeid innen industrifagene krever stor endringsdyktighet. Fagarbeideren må derfor ha en kompetanse som er egnet til å møte samfunnets krav til omstilling.

For å kunne ivareta disse kravene må industrirørleggere ha faglig og sosial kompetanse, vise metodisk dyktighet og ha evne til helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid.

Industrirørleggerfaget omfatter i hovedsak følgende emneområder:

Tilvirkning av detaljer og sammenbygging av utstyr montasje av røropplegg med innbygging av pumper, ventiler o.l. reparasjon, vedlikehold og ombygging av eldre anlegg.

Fagarbeiderne skal kunne arbeide selvstendig og kunne planlegge gjennomføringen av arbeidsoppdrag på en slik måte at de ivaretar bedriftens verdier. De må også vise evne og vilje til å samarbeide med andre i bedriften.

Utdanningsvei:

VG1 Teknikk og Industriell produksjon / VG1 TIP
VG2 Industriteknologi

Læretid – 2 år i bedrift – Industrirørleggerfaget

Her er en oversikt over våre medlemsbedrifter som tilbyr Industrirørleggerfaget:

BEDRIFTSNAVNTELEFONE-POSTADRESSEGATEADRESSEPOSTNUMMERLÆREFAG
DIMO AS70039900[email protected]HAREIDStrandgata 1576060Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget
EVOTEC AS70008900[email protected]ULSTEINVIKStorehølvegen 96065Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget
FISKERSTRAND VERFT AS70199300[email protected]FISKARSTRANDRisevegen 236035Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget, Platearbeiderfaget, Sveisefaget
RØRTEK AS70102980[email protected]ÅLESUNDGangstøvikvegen 1246009Industrirørleggerfaget, Sveisefaget
VEGSUND SLIP AS70197200[email protected]EIDSNESSjukenesstranda 26037Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget, Motormekanikerfaget, Sveisefaget