CNC-Operatør

CNC- operatørfaget er ett av de eldste fagene vi har i Norge, og var opprinnelig delt inn i fire fagområder som gav hvert sitt fagbrev.

I dag er de fire fagområdene slått sammen til ett fag. Dette vil medføre at framtidige fagarbeidere får bredere kompetanse og dermed kan utføre flere arbeidsoppgaver i bedriften, samtidig som det gir bedre muligheter til å skaffe seg arbeid etter endt opplæring.

En CNC-Operatør bearbeider detaljer av ulike materialer ved hjelp av manuelle og styrte verktøymaskiner, og vil også kunne delta i utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser i samarbeid med andre.

Med samfunnets nye teknologi har hverdagen blitt lettere for CNC bearbeiding. Arbeidet er ikke lenger så fysisk anstrengende, fordi maskiner i dag har tatt over mange av de arbeidsoppgavene som operatøren tidligere måtte gjøre manuelt.

Store krav til produktkvalitet og nøyaktighet har ført til økt bruk av automatiserte maskiner og datautstyr. De maskinerte detaljene inngår ofte som deler i motorer, maskiner, verktøy og rullerende materiell av ulike typer.

En CNC-Operatør arbeider i dag innenfor en rekke virksomheter som f.eks. tekniske, mekanisk og kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Arbeidsoppgavene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform. En faglært CNC-Operatør vil kunne få arbeid i store og små bedrifter, som ofte er høyt spesialiserte ved framstilling av nye produkter for teknisk, mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri.

CNC-operatøren må kunne arbeide selvstendig og kunne planlegge hvordan et arbeidsoppdrag skal gjennomføres. Det stilles også krav til fagarbeideren med hensyn til samarbeid med andre i bedriften.

Utdanningsvei:

VG1 Teknikk og Industriell produksjon / VG1 TIP
VG2 Industriteknologi

Læretid – 2 år i bedrift – CNC – Operatør faget

Utdanningsdirektoratet