Plastfaget

Arbeidsoppgavene til en plastformer er håndverksmessig og maskinell tilvirking, reparasjon og vedlikehold av produkter i armert herdeplast og termoplast.

Dette omfatter oppgaver innen:

  • Bygging, reparasjoner og vedlikehold av fritids- og yrkesfartøyer i armert herdeplast.
  • Rør, tanker og teknisk utstyr i termoplast og armert herdeplast til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett og kommunal sektor.
  • Framstilling av produkter i termoplast til kjøleindustri, næringsmiddelindustri, kjøretøyinteriører, fritidsbåtindustri og mange flere.

En plastformer kan få arbeid innenfor kjemisk industri, båtproduksjon, industriell produksjon av rør og tanker eller i prosess- og oljerelatert industri. I plastfaget må du kunne lese tegninger under arbeidet. Det legges vekt på selvstendighet i arbeidet.

Aktuelle arbeidssteder:

En plastmekaniker arbeider i små og store bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder f.eks. fritids- og yrkesbåter, rør, tanker og teknisk utstyr, plastprodukter til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor og næringsmiddelindustrien.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Plastmekanikeren foretar håndverksmessig og semimaskinell bearbeiding av produkter ut fra halvfabrikata. Dette omfatter oppgaver innen bygging, reparasjon og vedlikehold av produkter i armert herdeplast og termoplast.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • Lage egne former, maler, fiksturer og andre hjelpemidler.
  • Foreta håndopplegg.
  • Sammenføye rør i termoplast og armert herdeplast.
  • Bruke sammenføyingsmetoder for termo- og herdeplastprodukter.
  • Termoforming/vakumforming.
  • Vedlikehold og reparasjon.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og kunne arbeide selvstendig på grunnlag av tegninger og produktbeskrivelser. Du må være åpen for nyutvikling og kunne bruke dine kunnskaper i forbindelse med produktutvikling.

Utdanningsvei:

VG1 Teknikk- og Industriell produksjon
VG2 Industriteknologi

Læretid: 2 år i bedrift – Plastmekanikerfaget

Her er en oversikt over våre medlemsbedrifter som tilbyr Plastmekanikerfaget:

BEDRIFTSNAVNTELEFONE-POSTADRESSEGATEADRESSEPOSTNUMMERLÆREFAG