Industrimekaniker

Industrimekanikeren utfører teknisk og mekanisk vedlikehold av maskiner og utstyr, og arbeider i dag innenfor en rekke virksomheter bl.a som teknisk, mekanisk og kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform.

Fagarbeiderne skal kunne arbeide selvstendig og kunne planlegge gjennomføringen av arbeidsoppdrag på en slik måte at de ivaretar bedriftens interesser.

De skal kunne samarbeide i grupper, der det faller naturlig at Industrimekanikaren arbeidar med tilvirking av maskindeler.

Arbeids oppgaver:

  • Forstå og tolke av tegninger, spesielt samanstillingsteikninger.
  • Bruk av alle typar handverktøy ved montering og demontering av maskinelement.
  • Bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelement.
  • Bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelement.
  • Reparasjons sveising.
  • Foreta elektriske frå- og tilkoplingar ved reparasjons- og vedlikehaldsarbeid etter gjeldande forskrifter for sånt arbeid.

Utdanningsvei:

VG1 Teknikk- og industriell produksjon (TIP) / VG1 Elektrofag
VG2 Industriteknologi

Læretid: 2 år i bedrift i Industrimekanikerfaget