Produksjonsteknikkfaget

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess.

 

Produksjonsteknikkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen framstilling av produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Videre skal faget bidra til kompetanse i styring og drift av produksjonsmaskiner og utstyr og sammenstilling av produkter. Faget skal bidra til å ivareta krav til høy effektivitet, stabil produktkvalitet og bruk av automatiserte produksjonsmetoder. Faget skal også fremme konkurransedyktig produksjon til markeder i inn- og utland.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i drift av operative arbeidsprosesser. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kompetanse i framstilling av produkter og styring av prosesser fra råmateriale til sluttprodukt. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler forståelse for samspillet mellom mekanisk oppbygging, mekanisk regulering og elektronisk styring. Videre skal opplæringen fremme omstillingsevne med vekt på fleksibilitet, effektivitet og vurdering av kvalitet.

Opplæringen skal legge til rette for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av arbeidet. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid i et faglig fellesskap. Opplæringen skal fremme lærlingens evne til egenvurdering, mestring og refleksjon. Helse, miljø og sikkerhet skal inngå i alle deler av opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Personlige egenskaper

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanningsvei

VG1 Teknikk og Industriell produksjon / VG1 TIP

VG2 Industriteknologi

Læretid – 2 år i bedrift – produksjonsteknikkfaget

Her er en oversikt over våre medlemsbedrifter som tilbyr Produksjonsteknikkfaget:

BEDRIFTSNAVNTELEFONE-POSTADRESSEGATEADRESSEPOSTNUMMERLÆREFAG
CELSA Steel Service AS avd Ålesund46132875Alf.Folkestad@celsa-steelservice.comÅLESUNDFlatholmen Havn6002Produksjonsteknikkfaget
FELLESKJØPET AGRI SA avd. Vestnes40404291tone.bjerkevoll@felleskjopet.noVESTNESSkorgeneset 316390Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Kjemiprosessfaget, Produksjonsteknikkfaget
OPTIMAR AS97053067gajen@optimar.noVALDERØYAValderøyvegen 11296050Automatiseringsfaget, CNC-maskineringsteknikk, IKT-servicefaget, Industrimekanikerfaget, Produksjonsteknikkfaget, Sveisefaget
POLARIS TRYKK ÅLESUND95038152Kjell.kvasnes@polaristrykk.noÅLESUNDPostveien 136018Grafisk produksjonsteknikk, Produksjonsteknikkfaget
TINE SA AVD ÅLESUNDalvhild.fjortoft@tine.noÅLESUNDKlaus Nilsens gate 146003Automatiseringsfaget, Industrimekanikerfaget, Kjemiprosessfaget, Produksjonsteknikkfaget
TINE Meieriet TresfjordTRESFJORDSylteøyran 36391Kjemiprosessfaget, Produksjonsteknikkfaget