Kjemiprosess faget

Dette er gøy…

Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan også få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Sentrale arbeidsområder er:

  • Sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer.
  • Arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner.
  • Arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer.
  • Bruk av tekniske flytskjemaer.
  • Overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser.
  • Klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold.

Personlige egenskaper

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, selvstendig og i samarbeid med andre. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt.

Utdanningsvei:

VG1 Teknikk – og industriell produksjon
VG2 – Kjemi Prosess

Læretid: 2 år i bedrift – Kjemi prosessfaget