Tid for fagprøve

Vår og høst er den store fagprøvetid.

Lærlingene har da gjennomgått 18 – 24 mnd læretid ute i bedrift og er kommet til veis ende i læretiden. Alle lærlinger har krav på å bli fremstilt til en praktisk prøve når læretiden er over. For mange er dette en nervpirrende tid. Opplæringskontoret har ansvar for at lærlingen er godt forberdt, og blir oppmeldt til fagprøve.

Eksempel på fagprøve

En fagprøve består av 4 deler – en planleggingsdel, en gjennomføringsdel, en egenvurderingsdel og en dokumentasjonsdel sier en lærling i kuldemontørfaget hos en medlemsbedrift i Ålesund.

Han er nå ferdig med sine 2 år som lærling og er i full gang med å avlegge fagprøven. Før han tegnet lærekontrakt hos medlemsbedriften gikk han 3 år på videregående skole, hvorav ett år i Lødingen i Nordland.

Vi fulgte lærlingen i den siste delen av fagprøven. I dag skulle Prøvenemnden komme på besøk å vurdere arbeidet som han hadde gjort.

– Jeg er nervøs, men tror at dette skal gå bra, sier han.
– Oppgaven min er å montere opp et luftkjølt fryseanlegg, med alle komponenter og rør, for deretter å funksjonsteste anlegget.
– Jeg regner med at prøvenemnden vil stille en del spørsmål, så jeg håper at jeg ikke får jernteppe, sier han med et smil.

Lærlingen går litt rastløst frem og tilbake og tar en siste titt på prosjektet. Etter at prøvenemnden har kommet, er det ikke mer han kan gjøre enn å håpe det beste.
– Jeg reiser til Trondheim så snart dette er gjort. Der skal jeg begynne på Teknisk Fagskole, sier han.

4-delt fagprøve

– Prøven min begynte med å planlegge arbeidet, sier han.
– Jeg må lage en plan over hvordan jeg skal gjøre dette, og begrunne de valgene jeg har gjort. Likeså laget jeg en fremdriftsplan slik at jeg kan se hvordan jeg ligger an tidsmessig. Fagprøven for kuldemontører har en tidsramme på max 21 dager, men den jobben han skal utføre er beregnet til 6 arbeidsdager. Dette inkluderer planlegging og dokumentering og evaluering etterpå.
– Etter at den praktiske jobben er ferdig, må jeg skrive en rapport på hva jeg har gjort. Dersom noe uventet har skjedd, er det viktig at dette kommer med i sluttrapporten. Prøvenemnden skal vurdere alle fire delene i fagprøven, sier han.
– Hvordan føler du at dette har gått?
– Jeg tror det går bra, men man kan aldri vite. Det kommer litt an på hvor streng prøvenemnden er, sier han og titter på klokken. Det nærmer seg tidspunktet da prøvenemnden skal komme.
– Nervøs?
– Ja, svare han kjapt.
– Veldig nervøs, sier han. Det har blitt lite med søvn i natt og mye grubling. Men nå er det gjort, og jeg vet at jeg har gjort mitt beste. Skulle jeg ikke bestå, må jeg bare prøve igjen.
– Fagbrev skal jeg ha uansett, sier han.

Prøvenemnden kommer

Presis kl.13.00 kommer Prøvenemnden. Det er tydelig at dette er dyktige fagfolk med lang erfaring i faget. Prøvenemnden består av 2 personer som har som oppgave å vurdere det arbeidet lærlingen har gjort.

– Vi er klar over at vi har med ungdom å gjøre og at de ofte kan være svært nervøs. Derfor er vår oppgave også å berolige lærlingene slik at de er mer avslappet når vi prater med dem, sier leder i prøvenemnden.
– Vi skal i hovedsak vurdere det arbeidet som lærlingene har gjort, men har også mulighet til å stille spørsmål rettet til den oppgaven lærlingen har valgt.

Etter litt småsnakk om vær og vind, starter prøvenemnden sitt arbeid. De inspiserer og sjekker, spør litt om virkemåte og hvilken misjon den enkelte komponent har. Vi fra opplæringskontoret og bedriften trekker oss litt unna for ikke å virke som et forstyrrende element.
– Hva bør lærlingen være oppmerksom på, spør vi driftsleder hos medlemsbedriften.
– Det viktigste er at anlegget fungerer tilfredsstillende. Videre er det viktig at lærlingen svarer på det som prøvenemnden spør om. Dersom han begynner å snakke om noe annet kan dette være et tegn på at han ikke har forstått spørsmålet eller at han er usikker. Dersom dette skjer, vil sikkert prøvenemnden bruke mer tid på utspørringen. Lærlingen vår er en dyktig montør, og har alltid utført et godt arbeid. Skulle han ikke bestå fagprøven, tror jeg dette skyldes nerver, sier dritsleder.

Under eksamineringen observerer jeg at driftsleder av og til virker litt bekymret.

– Nei, nå tuller han, sier han plutselig. Han hadde overhørt et spørsmål fra prøvenemnda og lærlingen hadde tydeligvis ikke svart korrekt på spørsmålet.
– Dette vet jeg at han kan, sier han. Vi har nettopp gjennomgått dette med han, så her er det nerver ute å går. Jeg titter bort på lærlingen og ser at han virker litt bekymret.

Etter ca 1 ½ time forlater han andre fra prøvenemnden lokalene og går ut i bilen. Kort tid etter kommer han tilbake med en tykk katalog og vil at lærlingen skal finne frem til en egnet komponent. Han blar seg litt frem og tilbake og plukker ut den komponenten som han vil benytte. Tilslutt får lærlingen i oppgave å lage et koplingsskjema og legge dette frem for prøvenemnden.

Etter 1 time og 45 min er prøvenemnden ferdig. De sier at de vil ha en samtale dem imellom for å sammenligne notatene sine.

Den lange ventetiden

Driftsleder og lærlingen enes om å vente i bedriftens spiserom mens prøvenemnda har møte i en av bilene. Begge er stille og har sikkert gjort opp sine meninger om hvordan dette har gått. Vi drister oss til et spørsmål:

– Nå, hvordan tror du dette gikk? spør vi.
– Stryk, sier lærlingen kontant. Jeg er sikker på at jeg stryker.
– Hvorfor, spør vi litt usikkert.
– Jeg bommet på minst 1 spørsmål, og har gjort en tabbe på den praktiske delen, sier han bekymret. Det er tydelig at dette har vært en tøff prøve for lærlingen.
– De er i hvert fall grundige, sier lærlingen og sikter til prøvenemnden. Driftsleder og lærlingen går igjennom hva han har opplevd, og det er tydelig at lærlingen er nervøs. Vi tar en kopp kaffe og prøver å dreie samtalen inn på noe annet.

Etter 15 minutter kommer prøvenemnden tilbake. Jeg prøver å se etter signal på hvordan dette har gått, men disse gutta er profesjonelle. Ansiktsuttrykkene er nøytrale, og det er umulig for oss å tolke hva de har bestemt seg for. Prøvenemnden ber om et møte med lærlingen alene for å kunngjøre resultatet og for å begrunne avgjørelsen sin. Vi må igjen vente før vi får resultatet.

Inne på kontoret til daglig leder i medlemsbedriften, blir vi sittende å prate. Siden vi ikke hadde hørt alle svarene lærlingen hadde avgitt, hadde vi heller ingen formening om utfallet av prøven.

– Jeg tipper at dersom han kommer hit først, så har han bestått. Dersom prøvenemnda kommer inn først, har han strøket, sier jeg til driftsleder og driftsleder svarer ikke.

Etter 10 nye minutter hører vi at døren fra spiserommet går opp. Spent stirrer vi mot kontordøren til daglig leder for å se hvem som kommer. Er det lærlingen eller er det prøvenemnden? Vi holder pusten og inn kommer lederen i prøvenemnden. Han titter på oss, smiler og sier:

– Gratulerer med en ny fagarbeider!

Opplæringskontoret, daglig leder og driftsleder gratulerer lærlingen med bestått fagprøve, og ønsker han lykke til som fagarbeider i Kuldemontørfaget og med videre utdannelse.

Kake og litt feiring venter… 🙂