Opplæringskontoret for Tekniske Fag

Opplæringskontoret Tekniske fag Sunnmøre er et felles kontor som flere industribedrifter startet for å kvalitetesikre opplæring i bedrift, rekruttering av fagarbeidere og voksenopplæring i bedrift. Opplæringskontoret koordinerer og tilrettelegger informasjon til ungdom, foreldre, skoler og andre angående utdanning og yrke.

Våre medlemsbedrifter er opptatt av å gi en god opplæring ute i bedriftene, gjennom lærlingordningen.

Bedriftene er medlemmer i opplæringskontoret for å sikre god oppfølging og ivareta lærlingene og faglige ledere. Opplæringskontoret gjennomfører lærlingesamlinger kurs for faglige ledere og tett oppfølging til lærlingene og faglige ledere i bedriftene.