Om OTEK Sunnmøre

OTEK Sunnmøre

OTEK Sunnmøre er et felles kontor som flere industribedrifter startet for å kvalitetssikre opplæring i bedrift, rekruttering av fagarbeidere og voksenopplæring i bedrift. OTEK Sunnmøre koordinerer og tilrettelegger informasjon til ungdom, foreldre, skoler og andre angående utdanning og yrke.

Medlemsbedrifter

Våre medlemsbedrifter er opptatt av å gi en god opplæring ute i bedriftene, gjennom lærlingordningen.

Bedriftene er medlemmer i OTEK Sunnmøre for å sikre god oppfølging og ivareta lærlingene og faglige ledere. OTEK Sunnmøre gjennomfører lærlingesamlinger og kurs for faglige ledere og tett oppfølging til lærlingene og faglige ledere i bedriftene.