KIS-Nord AS avd. Ålesund

Breivika Industrivei 7
6018 Ålesund
Telefon: 70 17 60 10
E-post: kis.nord@kis.no
Kontaktperson: Jan Roar Bjørstad

Nettside: KIS-Nord AS

Lærefag

Industrimekanikerfaget, Automatiseringsfaget