Havyard Ship Technology AS

Havyard Ship Technology AS Mjølstadneset 6092 Eggesbønes Telefon: 70 08 45 50 E-post: hst@havyard.com Kontaktperson: Robert Gjerdsbakk Nettside: Havyard Ship Technology AS Lærefag...

Tafjord Kraft AS

Tafjord Kraft AS Retiroveien 4 6019 Ålesund Telefon: 70 10 00 00 E-post: stein.blindheim@tafjord.no Kontaktperson: Stein Blindheim Nettside: Tafjord Kraft AS Lærefag IKT-Driftsfaget,...